മയ്യിത്തിനെ എടുക്കുമ്പോള്‍

മയ്യിത്തിനെ വീട്ടില്‍ നിന്നും എടുക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രാര്‍ഥിക്കുവാന്‍ ഇസ്ലാം നിര്‍ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രാര്‍ഥിക്കേണ്ട രംഗങ്ങളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഇസ്ലാം വിശദമായിതന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കിടപ്പറപോലും അതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ ചിലര്‍ മയ്യിത്തിനെ ഇറക്കുമ്പോള്‍ യാസീന്‍ ഓതുന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ കൂട്ടുപ്രാര്‍ഥന നടത്തുന്നു. ഇവയെല്ലാംതന്നെ അനാചാരങ്ങളാണ്. നബി (സ) യും നന്മയില്‍ മുന്നിട്ട സഹാബികളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മതത്തില്‍ ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഒന്നും പ്രാര്‍ഥിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പുണ്യകര്‍മ്മം. പ്രവാചകന്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഒഴിവാക്കലും സുന്നത് തന്നെയാണ്. മരണപ്പെട്ടാല്‍ ഉറക്കെ കരയുന്നതിനെ ഇസ്ലാം ശക്തിയായി വിരോധിക്കുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ വായില്‍ മണ്ണ് നിറക്കുവാന്‍വരെ കല്‍പ്പിക്കുന്നു. [ബുഖാരി]. എന്നാല്‍ മയ്യിത്തിനെ വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറക്കുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ ഉറക്കെ കരയുന്നു. ഹറാമും ബിദ്അതുമാണത്.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts