തല അല്‍പ്പം തടവല്‍

പ്രവാചക ചര്യ വുദുഅ' എടുക്കുമ്പോള്‍ തല മുഴുവനും തടവുക എന്നതാണ്. ചില മുസ്ലിമുകള്‍ തലയുടെ മുന്‍ഭാഗത്ത്‌ അല്‍പ്പം ഒന്ന് തടവുന്നത് കാണാം. സുന്നത്തിനു എതിരാണിത്. ഒരിക്കല്‍ തലപ്പാവ് അഴിച്ചു വെക്കാതെ നബി(സ) വുദു എടുത്തപ്പോള്‍ അല്‍പ്പം കൊണ്ട് മതിയാക്കാതെ തലപ്പാവിന്റെ മുകളില്‍ കൂടി തടവുകയാണ്‌ ചെയ്തത്. (മുസ്ലിം)

അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന്‍ സൈദ്(റ) പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നബി(സ) രണ്ടു കൈകൊണ്ടും തല തടവി. രണ്ടു കയ്യും മുന്നില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടും പിന്നില്‍ നിന്നി മുന്നോട്ടും നടത്തി. അതായത് തലയുടെ മുന്‍ഭാഗത്ത്‌ നിന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടുകയ്യും പിരടിവരെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടക്കികൊണ്ട്‌ വന്നു. (ബുഖാരി, മുസ്ലിം)

മുഹ്യിദ്ധീന്‍ ശൈക്(റ) തല തടവുന്നതിന്റെ രൂപം വിവരിക്കുന്നത് കാണുക.

തല തടവുന്നതിന്റെ രൂപം ഇപ്രകാരമാണ്. കൈ രണ്ടും വെള്ളത്തില്‍ വെച്ച്, ശേഷം ഒഴിവായ നിലക്ക് കൈ രണ്ടും ഉയര്‍ത്തി തലയുടെ മേല്‍ ഭാഗത്ത്‌ വെക്കുക. പിന്നീട് അവ രണ്ടും പിരടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരിക.(ഗുന്യത്ത്‌ :1 /2 )

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts