അന്യർ മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ

 മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അന്യപുരുഷന്മാരും അന്യസ്ത്രീകളും കുളിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവും ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയും മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നബിചര്യ.

നബി (സ) ആയിശ (റ)യോട് പറഞ്ഞു : "നീ എനിക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുകയും കഫൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും." [അഹമ്മദ്, ഇബ്നുമാജ] 

ആയിശ (റ) നിവേദനം ; നബി (സ) പറഞ്ഞു : "അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യന് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു. അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ അവനെ മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിച്ചു." [ബൈഹഖി]

 ആയിശ (റ) നിവേദനം : "അബൂബക്കർ (റ) തന്റെ (മയ്യിത്ത്) കുളിപ്പിക്കുവാൻ ഭാര്യ അസ്മാഅ് ബിൻത് ഉസൈമിനോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു."

അലി (റ) തന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ (റ)യെ മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിച്ചു. [ബൈഹഖി] 

ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ എഴുതുന്നു : "ഭാര്യയുടെ മയ്യിത്ത് ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന്റെ മയ്യിത്ത് ഭാര്യക്കും കുളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.". ഇത്രത്തോളം ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുപോലും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലും നിഷിദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ കാണാം!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts