സംസം വെള്ളത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത


ഹാജറാ ബീവിക്കും ഇസ്മാഈല്‍ നബി (അ)ക്കും കുടിക്കുവാനും കുളിക്കുവാനും മറ്റു ശുദ്ധീകരണങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി അല്ലാഹു അത്ഭുതകരമായി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത കിണറാണ് സംസം. ഇതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയായി ഒരു ഹദീസ് മാത്രമാണ് സഹീഹായിട്ടുള്ളത്‌. 

അബൂദര്ര്‍ (റ) നിവേദനം : നബി (സ) സംസം വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 'നിശ്ചയം അതു വിശപ്പിനു ഭക്ഷണമാണ്‌'. [മുസ്‌ലിം]

സംസം വെള്ളം രോഗത്തിന് ഔഷധമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഹദീസുകള്‍ എല്ലാം തന്നെ ദുര്‍ബ്ബലമാണ്. നബി (സ) രോഗശമനം ലഭിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി തേന്‍ കുടിക്കുവാനും ജീരകം ഉപയോഗിക്കുവാനും മറ്റും ഉപദേശിച്ചത് കാണാം. എന്നാല്‍ സഹീഹായ ഒരു ഹദീസില്‍ പോലും സംസം വെള്ളം കുടിക്കുവാന്‍ നബി (സ) ആരോടെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചത് കാണാന്‍ സാധ്യമല്ല. 

സഹാബിവര്യന്മാരില്‍ ആരെങ്കിലും രോഗശമനത്തിന് സംസം വെള്ളം കുടിച്ചതോ കുടിക്കുവാന്‍ ഉപദേശിച്ചതോ കാണാന്‍ സാധ്യമല്ല. ഹജ്ജിനു ശേഷം സംസം കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുവാന്‍ നബി (സ) നിര്‍ദേശിച്ച ഒരു ഹദീസും സഹീഹായിട്ടില്ല. സഹാബിവര്യന്മാരില്‍ ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തത് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകള്‍ എല്ലാം ദുര്‍ബലമായതാണ്. തെളിവിനു ഒരിക്കലും കൊള്ളുകയില്ല. ദാഹമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു കുടിക്കാമെന്ന് മാത്രം. 

നാഫി അ' (റ) നിവേദനം : നിശ്ചയം ഇബ്നു ഉമര്‍ (റ) ഹജ്ജ് വേളയില്‍ സംസം വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല. [ഫത്ഹുല്‍ ബാരി]. സംസം വെള്ളം കുടിക്കല്‍ പോലും ഹജ്ജിന്‍റെ കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പെട്ടതല്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇബ്നു ഉമര്‍ (റ) ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നത്. നബി (സ) കുടിച്ച സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമുണ്ട്. 

അതു പോലെ നബി (സ)യോ സഹാബികളോ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് മയ്യിത്ത്‌ കുളിപ്പിച്ചതോ കഫന്‍പുടവ കഴുകിയതോ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ്പോലും സഹീഹായി ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts