ഹജ്ജിനു പോകുമ്പോള്‍ സദ്യയുണ്ടാക്കല്‍


ഹജ്ജിനു പോകുന്ന വ്യക്തികളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി സദ്യയുണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെ തീറ്റിക്കുക, അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു മുഖസ്തുതി പറയുക, പോകുന്നവര്‍ വീടുതോറും കയറി വിവരം പറയുക, ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവര്‍ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍കുക മുതലായ അനാചാരങ്ങള്‍ ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കാണാം. നബിചര്യയും സഹാബിമാരുടെ ചര്യയുമായി ഇതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ചില ന്യായീകരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇവക്കുള്ള പിന്‍ബലം. ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിനു മാത്രം നിഷ്കളങ്കമാക്കണമെന്ന ഖുര്‍ആനിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ഇവിടെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയ്യത്തിനെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 

ചിലര്‍ ഹജ്ജിനു പോകാന്‍ വേണ്ടി പിരിവു നടത്തുന്നത് കാണാം. അനാചാരത്തിന്‍റെ  പിരിവാണിത്. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ തന്നെ ഇതിനെ വിരോധിക്കുന്നു [2 :197]. മറ്റു ചിലര്‍ ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് വിനോദയാത്ര പോകുംപോലെ എല്ലാ സുഖസൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നു. ത്യാഗം അനുഷ്ടിക്കുവാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഇവരില്‍ തീരെ കാണാരെയില്ല. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts