ഹജ്ജും ഉംറയും പിന്തിക്കലും ബാങ്ക് വിളിയും


ഹജ്ജും ഉംറയും നിര്‍ബന്ധമായാലും  ആരോഗ്യസമയത്ത് നിര്‍വഹിക്കാതെ വയസ്സാന്‍ കാലത്തേക്ക് പിന്തിച്ച് കിഴവനും കിഴവിയും ആയ ശേഷം ഇവ നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്നും യുവത്വത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കല്‍ ഉത്തമമല്ല എന്നും ഒരു ധാരണ ചിലരില്‍ കാണാം. പ്രവാചകന്‍ (സ) യുടെ നിര്‍ദേശത്തിനു എതിരാണ് ഇത്. കേരളത്തില്‍ ഒരു കാലത്ത് വയസ്സന്മാര്‍ മാത്രമേ ഹജ്ജിനു പോയിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോള്‍ ആ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. 

പ്രവാചകന്‍ (സ) പറഞ്ഞു : "വല്ലവനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്‍ ധൃതി കാണിക്കണം" [അബൂദാവൂദ്] 

അതുപോലെ ഹജ്ജിനു പോകുന്നവര്‍ വാഹനം കയറുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ സംഘമായി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത്‌ ചിലയിടങ്ങളില്‍ കാണാം. തനിച്ച അനാചാരമാണിത്. നബിചര്യയില്‍ ഇതിനു യാതൊരു തെളിവും കാണാന്‍ സാധ്യമല്ല. മതം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്  ദര്‍ശിക്കുന്നവരാണ് ഈ സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts