തല്‍ഖീന്‍ ചൊല്ലല്‍

മനുഷ്യന്മാര്‍ പില്‍കാലത്ത് മതത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ അനാചാരമാണിത്. ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ബിദ്അത്. ഇതിനു രേഖയായി ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് ത്വബ്റാനി അബൂഉമാമയില്‍ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച വളരെ ദുര്‍ബലമായ ഒരു ഹദീസാണ്.

ഇമാം സുയൂതി (റ) എഴുതുന്നു : ഖബറടക്കം ചെയ്തശേഷം തല്‍ഖീന്‍ ചൊല്ലുന്നതിനു ദുര്‍ബലമായ ഒരു ഹദീസ് ത്വബ്റാനിയുടെ മുഅജമില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. [അദുര്‍റുല്‍ മുന്‍തസിറ പേജ് 278]

ഇമാം നവവി (റ) പറയുന്നു : തബ്റാനി തന്‍റെ മുഅജമില്‍ അബൂഉമാമയില്‍ നിന്നും ദുര്‍ബലമായ പരമ്പരയോടു കൂടിയാണ് തല്‍ഖീനിന്‍റെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. [ശറഹുല്‍ മുഹദ്ദബ് 5/304], [അസനാ 1/329]

തല്‍ഖീനിന്‍റെ വിഷയത്തില്‍ അബൂഉമാമയില്‍ നിന്നും ത്വബ്റാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിന്‍റെ പരമ്പരയില്‍ എനിക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സംഘം നിവേദകന്‍മാരുണ്ട്. [മജ്മഉല്‍ സവാഇദ് 3/48]

ഇബ്നു ഇല്ലാന്‍ (റ) തന്‍റെ ഫുത്ഹാതുല്‍ റബ്ബാനിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ എഴുതി : തബ്റാനിയുടെ ഹദീസിന്‍റെ പരമ്പര ദുര്‍ബലമാണ്. [4/96]

ഇറാഖിയും ഇഹ്യയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ ഈ ഹദീസ് ദുര്‍ബലമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. [4/420] ഈ ഹദീസിന്‍റെ പരമ്പരയില്‍ ആസ്വിമുബ്നു അബ്ദുള്ള, സഈദുല്‍ അസ്ദി, അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മുഹമ്മദുല്‍ ഖുറശി പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്‍മാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം അജ്ഞാതരും ദുര്‍ബലന്‍മാരുമാണ്.

കാര്യം ഗ്രഹിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകളില്‍നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്‌ തല്ഖീനിന്‍റെ ഹദീസ് ദുര്‍ബലമാണ് എന്നാണ്. അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍ (തല്‍ഖീന്‍ ചൊല്ലല്‍) അനാചാരമാണ്. അപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ധാരാളമുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ നീ ഒരിക്കലും വഞ്ചനയില്‍പ്പെട്ടു പോകരുത്. [സുബുലുസ്സലാം 2/114]

നിശ്ചയം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തല്‍ഖീന്‍ മുന്‍കാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയില്‍ അറിയപ്പെടാത്തതാണ്. അത് പുതിയ സംഗതിയാണ്. നബി (സ)യുടെ വാക്കിനെ അതിന്മേല്‍ ചുമത്തപ്പെടുവാന്‍ പാടില്ല. [മിര്‍ഖാത്ത് 2/329]

മരിച്ചശേഷം തല്‍ഖീന്‍ചൊല്ലല്‍ പുതുതായുണ്ടായതാണെന്ന് ധാരാളം പണ്ഡിതര്‍ ദൃഡമായി പ്രസ്ഥാവിച്ചിരിക്കുന്നു. [ശറഹുന്നസാഈ 1/202]

ഇബ്നുഹജറുല്‍ ഹൈതമി (റ) എഴുതി : നബി (സ)യുടെ പുത്രന്‍ ഇബ്രാഹിമിന് തല്‍ഖീന്‍ ചൊല്ലിയതായി സഹീഹായി വന്നിട്ടില്ല. [ഫതാവല്‍ കുബ്റ 2/30]

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts