റുകൂഉം വബിഹംദിയും

ചിലര്‍ റുകൂഇലും സുജൂദിലുമുള്ള  പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ വബിഹംദിഹി എന്ന് അധികരിപ്പിച്ചു ചൊല്ലുന്നത്‌ കാണാം. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ റസൂല്‍(സ) നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഒരു ഹദീസിലും ഇപ്രകാരം ചൊല്ലിയതായി കാണാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. അവിടുത്തെ ചര്യ കാണുക.

ഹുദൈഫ(റ) നിവേദനം: "നബി(സ)യോടൊന്നിച്ചു ഞാന്‍ നമസ്കരിച്ചു അപ്പോള്‍ റുകൂഇല്‍ 'സുബ്ഹാന റബ്ബിയല്‍ അളീം' എന്നും സുജൂദില്‍ 'സുബ്ഹാന റബ്ബിയല്‍ അഅ'ല' എന്നും  നബി(സ) ചൊല്ലി" (അഹ്മദ്, അബു ദാവൂദ്, തുര്മുദി, നസാഈ)

വബിഹംദിഹി എന്ന് അധികരിപ്പിച്ചു വന്നു ഹദീസ് ദുര്‍ബ്ബലമാണ്‌

പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ ഇമാം ബശ്ശാര്‍ എഴുതുന്നു:

'വബിഹംദിഹി' എന്നത് അബൂലൈലയുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ പിഴവ് സംബവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഉധരിച്ചതെന്നു ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നു. ഹുദൈഫയില്‍ നിന്ന് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അതില്‍ വബിഹംദിഹി എന്ന് പറയുന്നില്ല. (ബശ്ശാര്‍ 7/ 323)രണ്ടാം ശാഫീ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം നവവി(റ) എഴുതുന്നു:

സുന്നത് 'സുബ്ഹാന റബ്ബിയല്‍ അളീം' എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതാണ്. (ശരഹുല്‍ മുഹദ്ദബ് 3/411)

അദ്ദേഹം തുടരുന്നു.
വബിഹംദിഹി എന്ന വര്‍ദ്ധനവ്‌ നബി(സ)യില്‍ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്‌ ആവാതിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നു അബൂ ദാവൂദ് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പരമ്പരയില്‍ അജ്ഞാതനായ വ്യക്തിയുണ്ട്‌ (ശരഹുല്‍ മുഹദ്ദബ് 3/411)

ദാറുഖുതിനിയുടെ ഒരു ഹദീസിലും വബിഹംദിഹി ചൊല്ലിയതായി പറയുന്നു. ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഇമാം നവവി(റ) പറയുന്നു: ദാറുഖുതിനിയുടെ പരമ്പരയില്‍ മുഹമ്മദ്‌ ഇബ്ന്‍ അബീലൈല എന്ന മനുഷ്യനുണ്ട്‌. ഇയാള്‍ ധുര്ബ്ബലനാണ്.
(ശരഹുല്‍ മുഹദ്ദബ് 3/413)ഉഖ്‌ബത്തു(റ) നിവേദനം: 'ഫസബ്ബിഹ് ബിസ്മി റബ്ബികല്‍ അളീം' എന്ന ആയത്ത്  അവതരിച്ചപ്പോള്‍ ഇത് നിങ്ങളുടെ റുകൂഇല്‍ ആക്കി കൊള്ളുക എന്നും സബ്ബിഹിസ്മ റബ്ബികള്‍ അഹ് ല എന്ന് അവതരിച്ചപ്പോള്‍ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുജൂദില്‍ ആക്കി കൊള്ളുക എന്നും നബി(സ) അരുളി . (അഹ്മദ്, അബൂ ദാവൂദ്)ഹംദിനെ കുറിച്ച് ഈ 2 ആയത്തിലും പ്രസ്ഥാവിക്കുന്നില്ല. തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാന്‍ മാത്രമാണ് ആയത്തില്‍ പറയുന്നത്. ആയത്ത്‌  അത് പോലെ ചൊല്ലുക എന്നല്ല താല്പര്യം. നബി(സ) വ്യാകാനിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന രൂപത്തില്‍ ചൊല്ലണം . ആ രൂപത്തില്‍ വബിഹംദിഹി ഖുര്‍ആനിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരവും ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്യതയില്ല.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts